ต้อนรับครูใหม่

วันที่ 7 กันยายน 2560 ดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ กล่าวต้อนรับคุณครูบรรจุใหม่ คุณครูปัทมา น้อยม่วง สอนวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูธีรนนท์ ถนอมทรัพย์ สอนวิชาเกษตร และคุณครูอลงกรณ์ บุตตะ สอนวิชาเคมี สู่รั้วฟ้าขาว ป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพเพิ่มเติม