ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ (Gifted & SEP)

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(SEP) ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่https://photos.app.goo.gl/w4m22TZubBm6wRdB9