ทัศนศึกษาห้องเรียนพิเศษ (Gifted & SEP)

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564งานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(Gifted) และห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ(SEP) ทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ธัญบุรี จ.ปทุมธานีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/w4m22TZubBm6wRdB9