ทัศนศึกษาแผนการเรียนเตรียมธุรกิจค้าปลีก

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมธุรกิจค้าปลีก ทัศนศึกษาและค่ายเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ ณ สยามอะเมซิ่งปาร์ค สวนสยาม ทะเลกรุงเทพดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/HUyepXfdFHFfkbLK9