ทัศนศึกษาแผนการเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทัศนศึกษา ณ สถาบันพระพุทธศาสนา เถรวาท-มหายาน โฝวกวงซันและสยามอะเมซิ่งปาร์ค สวนสยาม ทะเลกรุงเทพดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/vwGxfMtxbnoN1P967