ทัศนศึกษาแผนเตรียมนิเทศศาสตร์

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ ศึกษาดูงานที่คณะสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และทัศนศึกษาที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ จังหวัดปทุมธานีดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/dS7fuiKMjG9yPFsYA