ทัศนศึกษาแผนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสยามอะเมซิ่งปาร์ค สวนสยาม ทะเลกรุงเทพดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ https://photos.app.goo.gl/pEtayEFJGu2u4WuEA