ทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

ตัวแทนนักเรียนทุกห้องเรียน ทำพานไหว้ครู ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/DrGZ32q3Yyq3KNye9