นชาติและวันพ่อแห่งชาติ(ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์)

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการงานบุคคลและงานงบประมาณ ตัวแทนคณะครู และตัวแทนนักเรียน(นักศึกษาวิชาทหาร) เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ