นักเรียนศึกษาดูงานสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมพานักเรียนที่มีความสามารถด้านทัศนศิลป์และนักเรียนชุมนุมเด็กศิลป์ เข้าศึกษาดูงานที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร โดยมีกลุ่มงานช่างทั้งหมด 6 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานประติมากรรม หอประติมากรรมต้นแบบ กลุ่มงานช่างเขียนและช่างลายรดน้ำ กลุ่มงานช่างปิดทองประดับกระจก กลุ่มงานช่างแกะสลักและช่างไม่ประณีต กลุ่มงานช่างหุ่น ช่างปั้นลายและช่างมุก

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/PCgbBwTBomwJL7eW7