นักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ Space inspirium

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มบริหารวิชาการ นำนักเรียนห้องเรียนแผนการเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้น ม.4, 5 และ 6 ศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ Space inspirium แหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และชายหาดทะเลบางแสน