นักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ เภสัชและวิทยาศาสตร์เข้าค่ายแผนการเรียน ณ Sunset marbella beach resort จ.ชลบุรี

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ครูสุขุม หาญนอก หัวหน้ากลุ่มสาระฯ นำนักเรียนแผนการเรียนเตรียมแพทย์ เภสัชและวิทยาศาสตร์เข้าค่ายแผนการเรียน ณ Sunset marbella beach resort จ.ชลบุรี
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ >>>https://photos.app.goo.gl/knG6k2z5NXttSfj76