นิเทศศาสตร์สัญจร

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะจัดกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัญจร”การถ่ายภาพด้วยกล้องDSLR และการแต่งภาพเบื้องต้น” ให้กับนักเรียนแผนการเรียนเตรียมนิเทศศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา และ ป้อมผีเสื้อสมุทร ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>> https://photos.app.goo.gl/oiPHaZrom2iFnopJ6