บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์พร้อมให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์และโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 แล้ว ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์