ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไปและนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการงานบุคคลและงบประมาณ แนะนำตัวและกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง
ภาคเช้าประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1,2 และ 5
ภาคบ่ายประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3,4 และ 6
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์และห้องโฮมรูม
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/hrXnf5TpHmrTKtT97