ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2565

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์