ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2565

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/dUPLL5fxBJq7nx1w7