ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง

ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช พ่อหลวงผู้ทรงสถิตย์ในดวงใจคนไทยชั่วนิรันดร์กาล….เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม