พิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักเรียน

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564งานส่งเสริมประชาธิปไตย กลุ่มบริหารทั่วไป(กิจการนักเรียน) จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานคณะกรรมนักเรียน โดยนายอภินันท์ แก้วงาม ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2563 มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีและปลอกแขนสัญลักษณ์ประธานนักเรียนให้กับนางสาวกองทอง เชื่อมทอง ประธานคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2564 ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์