พิธีอภิวันกตัญญุตาบูชาครู ให้กับครูเอนก สุขถนอม

  

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย ครูสุรีรัตน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนจัดพิธีอภิวันกตัญญุตาบูชาครู ให้กับครูเอนก สุขถนอม ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/FijvYJLrmFpEM9N66