มอบทุนเพชรนาคราช

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยดร.ภูมิสิษฐ์ สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยโรงเรียน มอบทุนการศึกษาเพชรนาคราช จำนวน 3 ทุน นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปี 2561 ได้แก่ 1.เด็กหญิงรัตติกาล กุลานุวัติ โรงเรียนวัดใหญ่  2. เด็กหญิงชนิกานต์ เทียนงาม โรงเรียนนพคุณศึกษา 3. เด็กหญิงวสุนันท์ รัดน้ำหิน โรงเรียนวัดใหญ่ >>> คลิกเพื่อชมภาพ<<<