มิตรภาพเกมส์ครั้งที่3

มิตรภาพเกมส์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เป็นกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของกลุ่มโรงเรียน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา และโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยได้รับเกียรติเปิดงานจาก ดร.ศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ…

>>>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<