มุทิตาจิต_รร.ราชประชาสมาสัยฯ

แสดงมุฑิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการประจำปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนในกลุ่มสหวิทยาเขตป้อมปราการ ณ โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม