รับทุนการศึกษา

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563
นักเรียนโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจากวัดใหญ่ โดยผู้มอบทุนการศึกษาคือ พระมหาวิทูร ธมมโชโต เจ้าอาวาสวัดใหญ่และโยมอุปถัมภ์ ณ วัดใหญ่