รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับมอบชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) จากบริษัทไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด จำนวน 200 ชุด