รับมอบแอลกอฮอล์

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลและงบประมาณ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูและนักเรียน รับมอบเจลแอลกอฮอล์จากบริษัท ไบโอแล็ป จำกัด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา