รับมอบ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ จากกองเรือทุ่นระเบิด กรมอู่ทหารเรือ สมุทรปราการ

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป และนางสาวศิรินันท์จรตระการ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและงานบุคคล โรงเรียน ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ รับมอบ แอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิ จากกองเรือทุ่นระเบิด กรมอู่ทหารเรือ สมุทรปราการ