ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสพม. 6

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวรพจน์ สิงหราช ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/8JEnMK4n5FUUvRJL7