วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565

วงโยธวาทิตโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ร่วมขบวนแห่ผ้าแดงห่มองค์พระสมุทรเจดีย์ ประจำปี 2565 อำนวยการฝึกซ้อมโดยผู้อำนวยการกวีวัฒน์ ฤาชัยลาม และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีครูวีรพล สิงห์โตทอง ควบคุมวง