วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ(ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์) 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ