วันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะและงานห้องสมุด จัดกิจกรรมห้องสมุดคือขุนคลัง ร่วมพลังรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติและสัปดาห์ห้องสมุด โดยมีนางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
รับชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่>>>