วีดีโอบรรยากาศ งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตป้อมปราการ

งานเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 สหวิทยาเขตป้อมปราการ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

  • EP.1 พิธีแสดงมุทิตาจิต ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 16 ท่าน
    https://youtu.be/hUHA_LxuA5k
  • EP.2 คณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวมุทิตาจิตแด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
    https://youtu.be/PFyXhvY3_uk