ศึกษาดูงาน

คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศึกษาดูงานโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์และร่วมทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา2561 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2561
>>> คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม <<<