“สานศิลป์ถิ่นไทย” การประกวดร้องเพลง “คีตะดนตรี กวีถิ่นไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัตนธรรม ร่วมกับงานวันสำคัญ จัดกิจกรรม “สานศิลป์ถิ่นไทย” การประกวดร้องเพลง “คีตะดนตรี กวีถิ่นไทย” โดยมีนายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธี และนางสาวนริศรา คำลอย หัวหน้างานวันสำคัญเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

รับชมภาพทั้งหมดได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/kgHqyTVtsEQhWbKL7