สำนักอัยการอบรมกฎหมาย

โครงการฝึกอบรมความทั่วไปทางกฎหมาย โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม