หล่อเทียนพรรษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา นำโดย นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปและนางสาวนพรัตน์ แก้วสุทะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ คณะครูและนักเรียน ณ ลานไพลิน

รับชมภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/mqhrVPSSmN8oScDE9