อบรมยาเสพติด

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน(1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ วันที่ 22 สิงหาคม 2560…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม