อบรมเชิงปฏิบัติการ Data Scientists

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564ดร.วิทยา อรุณแสงฉาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลมุ่งสู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ Data Scientists ให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนชั้น ม.4/1, ม.4/2, ม.5/1, ม.5/2 ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านโปรแกรม Google Meetโดยมี นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5