อภิวันท์กตัญญุตา

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ โดยทีมคณะกรรมการนักเรียนได้จัดกิจกรรม”อภิวันท์ กตัญญุตา บูชาครู” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญุูกตเวทิตาแด่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ซึ่งประกอบด้วยคุณครูอารยา ไชยะเดชะ คุณครูทิพยาภา ทับทิมเทศ และคุณครูลภัส จิรายุพันแสนธน ณ อาคารโดมสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์…คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม