เพื่อนช่วยเพื่อนติวออนไลน์

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสิรฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริงานทั่วไป ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้” ณ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 – 6/6 ร่วมติวออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ห้องโสตทัศนศึกษา และห้อง EIS คณิตศาสตร์
ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่