แถลงข่าวปั่นพี่เพื่อน้องป้อมนาคราช

ชมรมครูเก่า รร.ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดแถลงข่าว เชิญชวน!! ร่วมงานกุศล “ปั่นพี่เพื่อน้อง ป้อมนาคราช”
คลิกเพื่อชมภาพกิจกรรม