แนะนำตัวนักเรียนแลกเปลี่ยน

วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นายกวีวัฒน์ ฤๅชัยลาม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนจาก USA อุปการะโดยสโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีย์ แนะนำตัวและทักทาย ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์