แนะแนวการศึกษา ม.นอร์ทกรุงเทพ

วันพุุธที่ 29 มิถุนายน 2565

งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ นำโดย ครูสายสมร เกษมสุขวิมล

จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพมาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์

ดาวน์โหลดไฟล์>>>https://photos.app.goo.gl/Nqxv2HTUhm34LPqMA