แนะแนวสัญจรโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์