แนะแนวสัญจรโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์

วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์