วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบางจาก โรงเรียนวัดแคและโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

กิจกรรมของเรา