แนะแนวสัญจรโรงเรียนนพคุณศึกษาและโรงเรียนวัดใหญ่

วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564งานแนะแนว กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมแนะแนวสัญจร แนะนำโรงเรียนและแผนการเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนนพคุณศึกษาและโรงเรียนวัดใหญ่