แสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วยนายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารทั่วไปและนางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการงานบุคคลและงบประมาณ ร่วมแสดงความยินดีกับครูบรรจุใหม่ 5 ท่าน
1)นายอานนท์ หกสี ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
2)นางสาวขวัญชนก ศรีพละธรรม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาญี่ปุ่น)
3)นางสาวพนิดา บุญเจียม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(เอกภาษาจีน)
4)นางสาวพิชชาภรณ์ ธีระพงศ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
5)นางสาวทัศนพร ร้านทอง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่>>>https://photos.app.goo.gl/f5qr6vtUMoDssTTV9