โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา (ผู้พิพากษาสมทบสัญจร)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ นำโดย นางชวนชื่น เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำผิดในเด็กและเยาวชน (รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา (ผู้พิพากษาสมทบสัญจร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ หอประชุมโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์