42 ปี วันสถาปนาป้อมนาคราชสวาทยานนท์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 42 ปี 12 กุมภาพันธ์ 2564 นำโดย นางธัญลักษณ์ นวลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ พร้อมด้วย นายประเสริฐ สำเภารอด รองผู้อำนวยการบริหารงานทั่วไป นางสาวศิรินันท์ จรตระการ รองผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลและงบประมาณ ตัวแทนคณะครูและตัวแทนนักเรียน ณ อาคารสวาทยานนท์คอมเพล็กซ์
ดาวน์โหลดไฟล์ภาพได้ที่ >>>https://photos.app.goo.gl/qyTMuRAewX35U2W37